Kvalitet & Miljö

Skyddet av miljön är ett långsiktigt villkor för god livskvalitet för individ och samhälle. Omsorg om miljön måste genomsyra all vår verksamhet och prägla vårt dagliga arbete. Vårt viktigaste material i produktionen är aluminium vilket är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan. Världens tillgång på aluminium är i princip obegränsad, ännu bättre är att aluminium kan återvinnas till nästan 100%. Energiförbrukningen vid omsmältning är 5% av den energi som går åt att framställa aluminium från början. Detta gör att aluminium är ett material för framtiden när högre krav ställs på miljövänliga produkter.

För att ytterligare visa på att vi tycker att miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor är viktiga för oss följer vi till stora delar ett verksamhetssystem för ledning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Systemet är utvecklat av Företagarnas Riksorganisation i samarbete med Glasbranschföreningen och heter FR2000 Glas och Fasad. Det mesta av FR2000 ingår i våra dagliga rutiner och vår avsikt är att inom en snar framtid implementera systemet fullt ut i verksamheten.

Vårt nuvarande arbetssätt för att minska miljöpåverkan kan sammanfattas enligt följande. Vi skall:

  • Ständigt förbättra produkter och tillverkningsmetoder sett ur miljöperspektiv.
  • Hushålla med förbrukning av energi och råvaror i verksamheten och arbete för att minska allt spill.
  • Utbilda medarbetare till en aktiv insats i vårt miljöarbete.
  • Sortera och avyttra på ett miljö- och resursriktigt sätt.
  • Främja återvinning av aluminiumprofiler och glas vid slutet av kundproduktens livscykel.
  • Kräva en effektiv och engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer.

Våra Produkter

Sapa:s Byggsystem är Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Garanti

På våra produkter lämnar vi två års garanti. På isolerglas lämnar vi fem års garanti vad gäller kondens.