logo-pP-märkning

Skalab är sedan 1994 certifierade av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) för P-märkning, vilket innebär att våra produkter är kvalitetsäkrade i tillverkningen. Vidare medför P-märkning att produkten är typprovad och att vår egenkontroll i produktionen övervakas av SP. Våra produkter uppfyller även kraven för brandauktorisation.