Brandpartier

Flertalet av våra produkter uppfyller kraven för brandgodkännande. Våra produkter kan utrustas med beslag för att uppnå olika brandklasser.