Fasadsystem

Fasadsystemen ger många möjligheter, de kan användas till butiksfasader, trapphuspartier mm.

  • SFB 4150 – isolerad konstruktion med 50mm breda stomprofiler med olika profildjup